Sharaab se nafrat…

Be piye hi sharaab se nafrat…
Ye zahaalat nahin to phir kya hai…

Advertisements